Satavahanas

Which was the capital of shatavahans?
Satavahana dynastySatavahana Empire (Andhras)CapitalPratishthana, AmaravatiCommon languagesPrakrit, Sanskrit, DravidianReligionBuddhism, HinduismGover...